Ökokool 3olives

Ökokool 3olives
Lasteaedade kollektiivid, vanemad ja lapsed on avaldanud suurt huvi loodusõpetuse vastu.

Kooliprogramm
Laste haridusele antud õppevaldkonnas saigi aluseks võimalus elu tundma õppida harmoonias ümbritseva keskkonnaga.